ПРОЕКТУВАННЯ ВЕНТИЛЯЦІЇ

Проектування вентиляції є базовим етапом створення мікроклімату в домі. Система вентиляції – суттєво впливає на відчуття та комфортімешканців,івідвідувачів, працівників. На сьогодні в сучасному світі, до 70% часу ми проводимо в приміщеннях, важливо правильно підійти до питання створення комфортних та безпечних умов перебування вдома, на робочому місці, чи в громадських установах.

Фахівці з компанії АRS-Clima” проектуючи вентиляційні системи, враховують всі можливі фактори, які впливають на повітрообміні, та враховуючи специфікуі об’єкту розробляють технічно правильний проект.

Особливостііта етапиіпроектуванняівентиляціїі

Актуальним питання проектування постає на етапі підбору і установки вентиляційного обладнання, тому без проектної частини, монтаж вентиляційної системи просто не є можливим. За рахунок різної специфіки, призначення, та використання різних типів приміщень, є необхідним проведення даногоіетапу. Для забезпечення потрібного виведення відпрацьованого повітря, і подачі свіжогоі, необхідно підібрати найбільш оптимальне кліматичне обладнання і дотриматися встановлених ДБН. Для цього наші спеціалісти проведуть аналіз таких факторів:

 • обсягуіі функціональногоіпризначенняіоб’єкту;
 • кратностііповітрообмінуі, вологостііі аеродинамікиі;
 • кількостіілюдейів приміщенніі, та кількості в ньому електро-приладів.

Аналіз отриманих даних, дозволяє приступити до розробки проекту. Поетапність:

 1. Розрахунокінеобхіднихіпоказниківіповітрообмінуіу відповідностііз санітарнимиіта будівельнимиінормами.
 2. Розробкаімонтажнихіісхем, акустичнііта аеродинамічніірозрахунки.
 3. Підготовкаіта узгодженняіікреслень, івнесенняікоригувань (при необхідності).
 4. Підготовкаідодатковоїі проектноїідокументаціїі, що стосуєтьсяі будівельнихіі сантехнічнихіробіт.
 5. Деталювання повітровідводів.
 6. Монтаж елементівісистеми і основногоіобладнання, введенняів експлуатацію.

Правильно спроектована вентиляційна система від “ARS-Clima”, основа вашого комфорту.

Працюючи в комфортних умовах, підвищується коефіцієнт корисної дії працівників, формується позитивна динаміка фізичного та емоційного стануіжителів квартири/будинку, відвідувачів кафе/ресторанів. Технічно правильне проектування вентиляційних систему надає можливість:

 • створити фундаментідля ефективної роботи обладнання;
 • обрати оптимальнуікліматичну техніку для вирішення поставлених завдань з врахуванням специфіки приміщення;
 • гарантуватиі безперебійнуі і тривалуі роботу систем;
 • заощадити на монтажі, введенні в експлуатаціюіта профілактичномуіобслуговуванні.

Співпраця з нами буде розділена на певні етапи:

 1. Виявлення потреби, технічне завдання, погодження та прийняття рішень.
 2. Створення проекту та технічної документації.
 3. Обговорення та затвердження всіх умові обслуговуванняі вентиляційнихісистем.
Терміниі проектуванняівизначаютьсяів індивідуальномуіпорядку. Оптимальнийіповітрообмін, відповідністьівстановленимі технічнимі нормамі і коректнаі роботаі обладнанняі протягомі заявленогоі періодуі – гарантовані!

Проектування вентиляціїПроектування вентиляціїПроектування вентиляціїПроектування вентиляціїПроектування вентиляціїПроектування вентиляціїПроектування вентиляції

ARS-Clima – Ми створюємо погоду в домі.

+38 (097) 855 15 63